VETIVER : Nambolena hiarovana ny nofon-tany sy ny tontolo iainana eto Madagasikara

VETIVER : Nambolena hiarovana ny nofon-tany sy ny tontolo iainana eto Madagasikara

VETIVER : Nambolena hiarovana ny nofon-tany sy ny tontolo iainana eto Madagasikara

Aucun commentaire sur VETIVER : Nambolena hiarovana ny nofon-tany sy ny tontolo iainana eto Madagasikara

Miisa 5 tapitrisa ireo zava-maniry Vetiver efa nangonina ka nambolen’ny Plantation Bemasoandro, hatramin’ny taona 2008. 27 décembre 2011.

Ho fiarovana ny tontolo iainana sy ny nofon-tany eto Madagasikara sy ho fifanakalozana traikefa tamin’ireo mpamboly ity zava-maniry ity, izay niavaka tokoa, dia nandalo teto amintsika ary nanome fiofanana ny mpamokatra iray avy any Etiopia.

Manana ny anjara toerany lehibe tokoa raha amin’ny fiarovana ny tontolo iainana ny Vetiver, raha ny voalaza ihany, satria dia miaro ny nofon-tany tsy hokaohin’ny riaka, ahafahana manatsara sy mampaharitra ny toeram-pambolena ihany koa ary fiarovana ny tany sy ny rano.

Araka ny fanadihadiana nataon’ny Banky iraisam-pirenena dia tena mampihoron-koditra tokoa ny zava-misy amin’ny fahasimban’ny tontolo iainana eto amintsika satria dia 400 taonina isaky ny hekitara no kaohin’ny riaka ka tsy mamokatra ny tany ary mihena ny vokatra.

Noho ny fambolena ny Vetiver anefa dia lasa mitazona ranon’orana ny tany ary miverina ho lonaka indray. Misy vokany lehibe amin’ny lafiny sosialy sy toekarena anefa ny fahasimban’ny tontolo iainana ary tsy hadino ny lafiny fahasalamana.

Mbola hanohy ny asa fambolena Vetiver ny tetikasa Plantation Bemasoandro ary mitondra fanampiana ho an’ny mponina io tetikasa io satria dia voalaza fa niteraka asa hatramin’ny 20 000 ny fambolena azy io.

RasoA. Ino Vaovao

La Plantation Bemasoandro

La société a été créée en Janvier 2008 afin de promouvoir des solutions biologiques et efficaces face aux nombreux problèmes environnementaux de Madagascar, en particulier les problèmes d’érosion des sols.

Sur les réseaux

Nous contacter

Lot II G 20 H Ambatomaro Antananarivo 101

+261 (0)20 24 359 79 / +261 (0)34 02 282 26

plantation.bemasoandro@yahoo.fr

Back to Top